Center for Diplomledelse

Name:
Email:

-

diplom_8kommuner_skjold

 

Modul 2 - start 18. april 2018
Aflevering : 11. juni 2018, eksamen: 21. og 22. juni 2018
Link til ansøgninsskema

Modul 4 - start 24. april 2018
Aflevering: 15. juni 2018, eksamen: 25. og 26. juni 2018
Link til ansøgninsskema


Modul 6 - start 19. april 2018
Aflevering: 11. juni 2018, eksamen: 21. og 22. juni 2018
Link til ansøgningsskema


Valgfagsmoduler - start 14. maj 2018
- Økonomisk ledelse
- Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer
- Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats
- Forandringsledelse
- Ledelse og coaching
- HRM og ledelse
Link til ansøgningsskema

Afgangsprojekt - start 30. august 2018
Aflevering : 22. november 2018, eksamen: uge 50 2018
Link til ansøgningsskema

Fra
medarbejder til leder
Før-leder uddannelse for medarbejdere med lederpotentiale

Link til ansøgningsskemaer:
Pjece om før-leder uddannelsen


Akademiuddannelse i ledelse

Se evt. udbud af Akademiuddannelsen i ledelse her.

 
Siden er under løbende opdatering...

 
Erhvervsakademi Sjælland